DE COLLECTIE

(De_Ruimtemakerscollectie)

Door te maken geven we vorm aan onze persoonlijke ruimte en nemen we ook letterlijk ruimte in. Onze maakpraktijk staat niet los van ons docentschap, maar de één wordt gevoed door de ander. De docent voor de klas is ook kunstenaar en deze mag ook gezien worden door leerlingen en collega’s. In ons ontwerpend onderzoek naar vrije en veilige ruimte voor onszelf als specifieke kunstdocent, zijn wij ieder tot een ander collectiestuk gekomen. Deze stukken zijn fysiek geworden processen om ruimte voor onszelf en de ander te maken binnen het onderwijssysteem. Elke kunstdocent heeft zijn eigen context(en) en persoonlijke manier van vormgeven en zo leidt het ruimte maken bij iedere kunstdocent tot een uniek collectiestuk, die, in wat voor context je ook werkzaam bent, altijd bijdraagt aan de gezamenlijke Ruimtemakerscollectie.