MAAK RUIMTE! DIY


Conclusie en aanbevelingen


We starten dit onderzoek met de vraag:

Wat is het belang van het maken van veilige, vrije ruimte voor kunstdocenten?

Opgeknipt in de volgende deelvragen:

  • Wanneer is ruimte veilig en vrij?

  • Hoe maak je als kunstdocent ruimte?

  • Wat betekent ruimte maken voor het kunstonderwijs?


Wij concluderen dat deze veilige en vrije ruimte voor de kunstdocent noodzakelijk is, omdat je pas durft te handelen wanneer je je veilig en vrij voelt. Dit geldt voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. De kunstdocent is net als iedere docent een spil in de school tussen de leerling, de collega’s en de ouders, maar kunstdocenten zijn daarnaast in nauw contact met actuele kunst waarin tendensen in de maatschappij vaak vroegtijdig worden opgepikt. Kunstdocenten kunnen bij uitstek een voortrekkersrol spelen in het ruimte maken en zo het effect groter maken dan henzelf. Wij pogen dit ook te bewijzen met deze website. Daarnaast willen wij graag een aantal aanbevelingen doen voor de beroepspraktijk:

Sta als volledig mens voor de klas
Je bent een docent, maar ook een kunstenaar/maker en je hebt een visie. Wat inspireert jou? Wat maak je? Laat het zien en neem de leerlingen mee en laat ze zich verhouden tot de ander en de wereld.

Ga voor duurzaamheid en continuïteit
Ruimte maken betekent het aannemen van een duurzame leer- en werkomgeving, voor zowel leerling als docent. Hierin is persoonsvorming de belangrijkste pijler, waarin ruimte is voor subjectiviteit en verschillende benaderingen. Bij voorkeur wordt dit toegepast op elk niveau van de school.

Zet een support system op
Een individuele kunstdocent kan eenzame professionaliteit ervaren, maar kan door steun van collega’s en/of de groep juist meer vrijheid en ruimte ervaren. Het is van belang dat docenten onderling ook als groep fungeren en met elkaar sparren/overleggen/bij elkaars lessen aanwezig zijn. Zo krijg je regelmatig nieuwe input die essentieel is om scherp te blijven als docent. Door je te verhouden tot de ander kun je je eigen visie/insteek blijven innoveren. Onderwijs is veranderlijk en de leerling/groep voor je ook, beweeg en groei mee.

Kunstdocenten als onderwijsvernieuwers (zichtbaar voor anderen)
Kunstdocenten doceren niet alleen kunst maar kunnen ook de ontwerpers zijn van educatie/onderwijs. Zij bezitten de skills/vaardigheden om dit te laten gebeuren. (Dus ook het ontwerpen van onderwijs buiten kunstonderwijs) aldus Pavel van Houten.

Maak ruimte in je docentschap voor je eigen praktijk/aanpak/visie
(DIY maak een collectiestuk)

Lees het artikel school as material. Ongeacht de context waarin je lesgeeft biedt dit artikel je verrassende tips over hoe je als docent ruimte kunt nemen. Zo kun je binnen het kader meer vrijheid ervaren en beter functioneren. Dit mag je onzichtbaar doen, puur voor je eigen werkplezier, dan wordt het vanzelf zichtbaar voor anderen.