Het RuimtemakersCollectiefIn onze zoektocht naar ruimte vormde zich het Ruimtemakerscollectief. Door als collectief te opereren hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van elkaars expertise, kwaliteiten en scherpe blik.
Door onze kennis met elkaar te delen en tot elkaar te laten verhouden krijgen we deze scherper en maken we deze groter. In een groep verhoudt jouw ruimte zich altijd tot de ruimte van een ander. Het ervaren van de ruimte van een ander bevordert leren en ontwikkelen. We verwelkomen dan ook elke kunstdocent die ruimte wil maken in het collectief.
Het ruimtemakerscollectief is in de eerste plaats bedoeld als een support structuur voor kunstdocenten. We hopen dat ook de leerlingen, collega’s en daarmee uiteindelijk ook de maatschappij ruimte voelen door deze ruimtemakende en complete kunstdocent.


Ik ben, want wij zijn. 

Ubuntu filosofie


Ruimtemaker_Ashley
intro-extravert
verontschuldigende chaoot
intuïtief, maar rechtdoorzee
Soms een beetje ingewikkeld 

(en ook een beetje kwetsbaar)


Hoi, ik ben

Ashley Haers 

(33)en ik loop stage op de ISK afdeling van het Olympia College, Rotterdam. Mijn wortels liggen in Zeeuws-Vlaanderen, maar ik woon al sinds 2008 met veel plezier in Rotterdam. Ik ben dus ook van plan om te blijven en mijn dochtertje Roo (2,5) op te laten groeien als een echt stadskind.

Doordat ik op zowel het VO als HBO vertraging heb opgelopen, had ik niet verwacht ooit zelf een docent te worden (om vervolgens nog meer tijd door te brengen op een school). Het was simpelweg niet in mij opgekomen. Tijdens mijn werk als project manager leerde ik dat ik graag met mensen wilde werken. Maar niet met deze mensen in deze omgeving, snap je? Ik maakte de switch naar kunstdocent.

De essentie van het onderwijs is dat het je helpt te ontwikkelen tot de persoon die je al bent.


Iedereen is uniek en ieder zijn ‘anders-zijn’ is iemands kracht.

Ik hoop als kunstdocent mijn leerlingen te laten beseffen dat ze er mogen zijn en dat iedereen een plek heeft in de maatschappij. Een uitwisseling van gelijkwaardigheid is hiervoor in mijn optiek essentieel. Als docent weet je niet alles beter. Je bent namelijk nooit uitgeleerd en ik leer minstens zo veel van mijn leerlingen als zij van mij.

24–09–2024

Ruimtemaker - Carolien

Leren door te doen, maker, beeldendenker denker, onderzoeker. Als Menswear ontwerper in de sportswear modewereld gewerkt. Sinds een jaar docent (in opleiding) Mode op het ROC Mondriaan in Den Haag. Ik geef vakken digitaal (Adobe instructie lessen), Mode2D (Modevormgeving) en 2D > 3D (Het proces van ontwerper naar fabrikant tot verkoop samples) in het basisjaar aan niveau 3 en 4. 


Wat begon als een zoektocht naar “waar is mijn plek”, bevind ik mij nu op mijn plek en voel ik of mij langzaam aan het wortelen ben. Elke les die ik geef probeer ik stukje eigenheid te geven. Door te testen van een werkvorm, de opstelling van de klas of...

Mijn visie is dat ik als vormgever en maker pedagoog voor de klas sta en het onderwijs vanuit verschillende rollen: als docent, als maker, als inspirator, als mode professional en mens. De klas als mini maatschappij waar je de ander ontmoet, spreekt, luistert en elkaar ziet in het anders zijn dan jij.Mijn motivatie voor mijn afstuderen is. 

“We zijn de studenten een beetje kwijt en zij ons.”  

Op het MBO zijn een groot deel van de Modestudenten door de pandemie en online thuis onderwijs verandert in mensen zonder toekomstperspectief met een fixed mindset. Hun ontwikkeling is blijven steken en ze bewegen zich met moeite binnen een grote groep om hun plek te vinden.  

Hoe maak je van deze MBO studenten (weer) gemotiveerde studenten? Op welke manier voelt de student zich weer gezien en veilig op school, in de klas of de groep. Niet wie maar hoe. 

Deze ego wil ik niet letterlijk bevragen maar met deze vragen te onderzoeken en door te maken en (uit) testen. Wat draagt een klas? Kleding als kader. En de klas als jas.Ruimtemaker - Maartje

Hi!

Mijn naam is Maartje Heijsteeg. Van kleins af aan voel ik de behoefte om informatie toegankelijk te maken door te herschikken, ordenen, verbinden en kritisch te blijven kijken naar de betekenis van woorden. Zelf heb ik dit nodig om de wereld om mij heen beter te begrijpen. Eerder gaf ik hier uiting aan als grafisch ontwerper en communicatieadviseur, nu doe ik dat als kunstdocent op de ISK-afdeling van het Design College en Vakcollege  Zuidrand. Als kunstdocent hoop ik eraan bij te dragen dat ook anderen hun ruimte nemen en laten verhouden tot de wereld om hen heen.Visie

Ik geloof in goede intenties, dat iedereen van waarde is, ertoe doet en ruimte mag innemen. Kunsteducatie is voor mij een middel om vertrouwen te geven en die ruimte te bieden. Maak iets en je hebt een plek voor jouw verhaal buiten jouw (fysieke) zelf. Om iets te kúnnen maken en je verhaal of gevoel te kúnnen verwoorden of visualiseren heb je vaardigheden, moed en zelfvertrouwen nodig. Alles wat ik leerlingen wil leren staat dan ook in dienst van dat ruimte geven. Bij mij leer je niet of je “goed bent in tekenen”, maar wel dat je goed bent en kan tekenen. Een gemaakt werk (gemaakt door wie dan ook) kan door iedereen anders geïnterpreteerd worden en verhoudt zich altijd tot de omgeving, context, het andere. Bij de steeds wisselende interpretatie van elke toeschouwer ontstaat een wisselwerking. Dit is waar de ruimte van de één de ruimte van de ander raakt. Ik wil veel verhalen horen, van de maker én van de toeschouwer, van de nieuweling, de beginner en van de expert. In het klaslokaal is ruimte voor het vertellen van deze verhalen, het luisteren naar deze verhalen, het in twijfel trekken van deze verhalen en steeds weer nieuwe interpretaties geven aan deze verhalen. De ander maakt mijn eigen ruimte groter en ik, als ander, vergroot de ruimte van de ander. Als docent is het mijn plicht en recht om ruimte te maken.
24–09–2024