Stof tot nadenken


_Carolien  


De rode draad:
post No 01

Ergens in de lockdown zijn we elkaar kwijtgeraakt.

Waar sommige beweerde dat we onze vrijheid kwijt waren/zijn, was het eigenlijk dat we de ander kwijt waren. Die ander was ineens heel ver weg..
De groep werd een online scherm. Dus de ontmoeting in het klaslokaal was ver weg.

School als ontmoetingsplek.

Hoe ontstaat die ontmoeting weer waar de ander of de wereld centraal staat, in plaats van het ego.
Door die fysieke ontmoeting leer je je te verhouden tot de wereld om je heen.

In de les vindt er een samenkomst plaats maar dat betekent niet altijd gelijk een veilige ruimte voor die ontmoeting. 

Ik ben op zoek gegaan naar een middel of een vorm om de ontmoeting te stimuleren of op gang te brengen. Een middel voor een gesprek om elkaar beter te leren kennen en ook ruimte maken voor mijzelf in een nog soms ‘onbekend’ school systeem. De klas als startpunt voor een gesprek om elkaar beter te leren kennen.


“Het de face-to-face ontmoeting van de ander waar onze verantwoordelijkheid mee begint.”
Filosoof Emmanuel Levinas (1906-1998)


De Tussenruimte.
“ Hannah Arendt en de school als tussenruimte: 'Onderwijs is er niet om de wereld te verbeteren, maar om cultuur door te geven.”