Stof tot nadenken


_Carolien  


De rode draad:
post No 01

Ergens in de lockdown zijn we elkaar kwijtgeraakt.

Waar sommige beweerde dat we onze vrijheid kwijt waren/zijn, was het eigenlijk dat we de ander kwijt waren. Die ander was ineens heel ver weg..
De groep werd een online scherm. Dus de ontmoeting in het klaslokaal was ver weg.

School als ontmoetingsplek.

Hoe ontstaat die ontmoeting weer waar de ander of de wereld centraal staat, in plaats van het ego.
Door die fysieke ontmoeting leer je je te verhouden tot de wereld om je heen.

In de les vindt er een samenkomst plaats maar dat betekent niet altijd gelijk een veilige ruimte voor die ontmoeting. 

Ik ben op zoek gegaan naar een middel of een vorm om de ontmoeting te stimuleren of op gang te brengen. Een middel voor een gesprek om elkaar beter te leren kennen en ook ruimte maken voor mijzelf in een nog soms ‘onbekend’ school systeem. De klas als startpunt voor een gesprek om elkaar beter te leren kennen.


“Het de face-to-face ontmoeting van de ander waar onze verantwoordelijkheid mee begint.”
Filosoof Emmanuel Levinas (1906-1998)


De Tussenruimte.
“ Hannah Arendt en de school als tussenruimte: 'Onderwijs is er niet om de wereld te verbeteren, maar om cultuur door te geven.”
Het  draagbare ego


_Carolien

De rode draad 
Post No 02

“Je kleden gaat over je positionering in de wereld.” 

Pascale Gatzen, Master Critical Fashion Practices, Artez


 

Duvet Coat by
Maison Martin Margiela
A/W 99

Welke ruimte neemt kleding in?
Wat kleding voor mij betekend?


Kleding

︎︎︎︎︎︎Geeft de vrijheid om je visueel te uiten.

︎ is iets zichtbaars, maar tegelijkertijd ontastbaar.

︎ Een communicatiemiddel. Mode is een taal.

︎︎︎ het is je verhouden tot de ander. het verbindt en kan functioneren als inspiratie.

︎︎︎︎ vertelt een verhaal over wie je bent of wie je graag wilt zijn, iets zeggen zonder woorden of waar je je achter kan verschuilen, als een masker.

︎︎︎︎︎︎ geeft je een identiteit, maar net zoals je identiteit is mode of kleding in beweging en fluïde en veranderlijk, het staat niet vast. Het is net als de drager in wording.


Maar vertelt het iets over jouw handelen? Of zit daarin juist die vrijheid tot handelen, maar hoe verhoudt die visuele uiting dan met de ander?
Kleding vertelt iets over wat je met die identiteit doet.
Maar het vertelt niets over hoe we met deze identiteit handelen. 

‘Je kleden gaat over je positionering in de wereld.”
Pascale Gatzen zet studenten van de Master Critical Fashion Practices aan de Artez aan tot de zoektocht naar een holistische benadering in de wereld van de mode door middel van taal, netwerken en ruimtes. 

Ik ga op zoek naar een vertaalslag naar het MBO.


De Klas als Jas


_Carolienpost No 03
De jas als klas. of de klas als jas?

Een jas als ‘Conversation Piece’. Een gesprek zichtbaar op de jas.  Het kledingstuk inzetten als middel om op die manier de studenten te leren kennen en zij mij.
Making as dialogue. 

Ik laat de klas het kledingstuk bevragen. Het gesprek visueel verwerken tot nieuwe dialogen visueel in de jas. Zo breng ik de jas af en toe in de les mee en krijgt het langzaam vorm. Door de jas ontstaat er een dialoog tussen mij en de studenten.

De jas is een onderbreking om ruimte te maken voor een gesprek los van de lesstof of voor een resultaat. Het resultaat dat ik wil behalen met de groep is vrijheid en ruimte te geven voor een gesprek. Om te luisteren naar de ander. Een stukje nieuwsgierigheid wekken naar die ander.

‘Conversation Piece’.
De jas als making as dialogue.Tussen de regels door.


_Carolien

 
No 04De regels opstellen.

Er zijn veel absenties in deze klas, dus ik wil de klas strakkere kaders bieden waar ze zich naar kunnen gedragen.
Ik heb de klas democratisch de regels laten bepalen. Iedereen mocht regels inbrengen en samen bepalen welke regels er belangrijk zijn.
De regels gaan vooral over ‘Hoe kunnen we een student straffen bij te laat komen’. Dit is niet wat ik voor ogen heb…

In ‘Switchen en Klimmen’ lees ik dat de docent bovenaan de ladder moet staan en de leiding moet nemen door de regels zelf te bepalen Zo ontstaat er een gekaderde veilige vrijheid. Hierbij gaat het niet over de macht van een docent, maar door regels schep je een hoge positieve verwachting van de student en je legt de verantwoording bij de student om zich daaraan te houden. 

Naar aanleiding hiervan heb ik de regels bepaald. Kort en krachtig.

Lesgeven gaat tussen de regels door, maar de regels bepalen wel de kaders.

Wat draagt een klas?_Carolien

de rode draad
post No 05Paspoort van jezelf

Bij een opleiding waar het kledingstuk centraal staat is het interessant om kleding op een alternatieve manier te bevragen. Het geeft de student indirect en direct zicht op het ontwerp en maakproces en hoe je dat proces op verschillende manieren kan inzetten.
Onderdeel van het vak 2D3D is een paspoort van een kledingstuk te maken, beschrijf o.a. origine, materiaal, wash& care etc. De lessen geven inzicht in het stukje van het circulaire mode proces van de confectie dus van ontwerper naar fabrikant naar de retailer.
De student leert onder andere om in te zoomen op het kledingstuk en goed naar de details van het ontwerp te kijken. Door kleding zo nauwkeurig mogelijk te observeren krijgt de student inzicht en ervaart dat een ontwerp meer betekenis heeft. Je kan dat vertalen naar zit de juiste knoop of heeft het een goede pasvorm bijvoorbeeld op het kledingstuk. Maar ook verteld dit ontwerp mijn verhaal?.

Modevormgever Elisa van Joolen die met haar project ‘Portal’ kledingstukken in kaart brengt door ‘mapping’ zij onderzoekt op zowel economisch, sociaal en emotionele waarde kleding van de deelnemers.
www.elisavanjoolen.com

Ik heb ‘Portal’ en het Kleding paspoort samengebracht in een opdracht, Paspoort van je Jas, bevraag je eigen jas.