Eigenaarschap


_Ashley

Tekenen in carousel vorm

Een groepsopdracht die goed slaagde én waar ik zelf aan heb kunnen deelnemen was een tekenopdracht in carouselvorm.


Deze leerlingen zitten nog aan het begin van Nederlandse taalkennis en hebben een zeer beperkte woordenschat. Dus voordat we aan de carousel beginnen moet ze weten waar we over praten. Aan de hand van fotos van huizen oefen ik met ze om alle onderdelen  van een huis te benoemen.

Er ligt voor iedereen een groot wit vel papier op tafel en iedereen krijgt een krijtje in een unieke kleur. (Dus er is maar 1 x rood, 1x groen etc aanwezig). Ik geef ze de opdracht op 1 element van het huis te tekenen en ook alleen dat element. Het oefenen van de woorden komt nu van pas. Sommigen pikken het meteen op, anderen moeten spieken bij of vragen aan klasgenoten. Iedereen wacht op elkaar tot iedereen klaar is en dan schuiven we door van plek. Het vel papier blijft achter, het krijtje gaat mee. De leerlingen zelf door de laten schuiven is in deze klas mogelijk omdat het een kleine rustige groep is. De motivatie om het te doen is omdat ik ze non-verbaal wil duidelijk maken wat eigenaarschap is.

Door fysiek van de tekening weg te bewegen hoop ik dat dat indruk maakt.

Het is dus uiteraard ook mogelijk om de vellen door te schuiven en de leerlingen te laten zitten.In het begin is er verwarring;

wat moet ik doen?!

Zodra ze het doorhebben zijn er enkele leerlingen die testen hoever ze kunnen gaan, door bijv. op elke tekening iets anders te krabbelen dan de opdracht. De groep corrigeert deze kinderen enkele keren. Er ontstaan kleurrijke tekeningen  en er volgt achteraf een kleine discussie. Welke tekening is nou van wie? En mogen we onze naam erop zetten?


Doordat ik de aanloop naar de opdracht wat uitgebreider heb gemaakt, waren de leerlingen goed uitgerust om de opdracht met kleine instructies uit te voeren. Ik kon tussen de leerlingen plaatsnemen en meedoen. Doordat ik de opdracht als het ware ‘fysiek’ toelichtte werd het ondanks de opgedane woordenschat een hele non-verbale opdracht.