KADER=
SPEELRUIMTE

_Maartje


Uit het boek Leren van kunst, het boek Playmode en door experimenteren in de praktijk in mijn lessen heb ik geleerd hoe je als kunstdocent in je opdracht een kader kan stellen dat houvast, maar juist ook vrije ruimte biedt voor de leerling. Zo krijg je heel diverse en eigen resultaten.Lessenserie - huis & stad

Leerlingen hebben elkaar geïnterviewd en het door de ander beschreven huis getekend. Uit eerdere ervaringen wist ik dat je privé woonsituatie delen met de klas best confronterend kan zijn. Daarom heb ik het op “een huis” gehouden. Zo kon de leerling zelf kiezen wat voor huis dan. In de praktijk beschreven veel leerlingen toch waar ze nu wonen of waar ze in het land van herkomst woonden, maar er waren ook leerlingen die helemaal los gingen met gekke dingen bedenken.


Beschrijf een huis aan een medeleerling die het ondertussen tekent.


In een volgende les hebben zij in duo’s een droomhuis gebouwd. Van deze droomhuizen hebben we vervolgens met de groep een stad gemaakt. In het centrum van deze stad is water en zijn bomen, daaromheen liggen de droomhuizen. Er is ook een windmolen bij met draaiende wieken, die staat helaas niet op de foto. Eén droomhuis is een gouden boot met zeil. De leerlingen hebben ondertussen gewerkt aan technische vaardigheden (kartonverbindingen), conceptontwikkeling en samenwerken.