Naar behoeftes luisteren #1


_Ashley

Aan een vrije ruimte gaat een veilige ruimte vooraf. Mijn leerlingen uit de start-klas op het ISK doen de opdrachten die ik ze geef vrijwel allemaal braaf mee. Het zijn echter vaak compleet nieuwe werkvormen voor ze. In deze klas zitten vrijwel alleen maar leerlingen met een migratieachtergrond vanuit een oorlogsgebied. Dat betekent voor hen helaas dat ze vaak al een hele tijd geen onderwijs hebben kunnen volgen tot nu. Ze snakken zo naar het leren en specifieke vaardigheden. Het geeft ze zoveel zelfvertrouwen dat ze iets concreets leren, omdat ze meteen begrijpen hoe ze het kunnen toepassen.


Ze worden heel enthousiast van het vergroten van hun woordenschat en hele rechtlijnige vaardigheden zoals schrijven, tekenen, knippen en plakken.Dit schuurt soms met mijn idee democratisch onderwijs dat de leerling ook zelf invulling mag geven aan wat ze willen leren. Deze leerlingen weten dit vaak (nog) niet en zijn nog niet talig genoeg om met mij daarover in gesprek te gaan. In het begin moest ik mijn verwachtingen van lesgeven aan deze groep leerlingen echt even loslaten.

Nu ken ik hun beter en wissel ik de vrije, artistieke opdrachten regelmatig af met meer de wat meer rechtlijnige opdrachten. Zoals het (na)tekenen van simpele objecten en de Nederlandse benaming van oefenen.

Lees ook:

naar behoeftes luisteren #2