RUIMTE METEN


_Maartje


Onderschat niet wat je als kunstdocent kunt doen. Je kunt een verandering teweeg brengen, ogenschijnlijk klein of zelfs alleen zichtbaar voor jezelf. 

  • Laat je inspireren door het boek Playmode en het artikel School as Material. 

  • Zet eens op een rijtje met welke lesaspecten je allemaal te maken hebt.

  • Bedenk waar jij je beperkt voelt in je ruimte of waar je meer ruimte zou willen hebben.

  • Draai aan de knoppen van de lesaspecten en experimenteer > Maak ruimte!


Hoe ik ruimte vond  in het beoordelingssysteem

Vaak zie ik leerlingen in de Internationale Schakel Klas grote bijdragen leveren aan de positieve groepsvorming of aan het gezamenlijk werk. Bijvoorbeeld, een leerling is zelf vaardig en besteedt de gehele les aan andere mensen helpen. In het proces van anderen helpen met van alles komt een rijkdom aan vaardigheden van de leerling langs, maar het eigen werk komt niet af. De hulpvaardigheid wordt niet in een beoordeling die mee telt beloond, want er wordt een cijfer gegeven voor het individuele werk. De inzet voor de groep en het leren op deze manier wordt zo niet gestimuleerd, misschien zelfs afgeleerd.

Het was mijn taak vanuit de school om de leerlingen op een aantal meetmoment te beoordelen. Dit helpt de leerlingen ook om te weten waar ze staan ten behoeve van vervolgstappen in het onderwijs of werkveld. Ik wil mijn werk goed doen en de leerlingen een beoordeling geven die meeweegt. Maar ik onderschrijf het becijferingssysteem niet en wil een sluiproute vinden om iets te doen zodat de leerling weet dat bepaalde kwaliteiten gewaardeerd worden.

Ik heb School as material en Leren van kunst (vaardig, aardig, waardig) gelezen en de mogelijkheden binnen leerlingvolgsysteem Magister verkend. Ik kan in Magister alleen cijfers invoeren, aangeven hoe zwaar dit cijfer weegt en ik kan de kolom een naam geven. Door de kolommen namen te geven op waar ik op beoordeel kan ik cijfers geven voor andere dingen dan een opdracht of eindresultaat. Zonder de regels te breken heb ik ruimte gevonden om mijn pedagogisch-didactische visie ten uitvoer te brengen. De leerlingen waren blij met hun cijfers. Het heeft een motiverend effect op de leerlingen, sommige leerlingen deden direct de volgende les actiever mee. Ook leerlingen die denken dat ze niet creatief zijn kwamen uit hun impasse. 

Dit is een manier van werken die me heel goed past. Het geeft mij een gevoel van autonomie en het is leuk om de kaders van de regels, de techniek en het systeem te verkennen en zo persoonlijke ruimte te vinden.

Opdracht

Gebruik lijnen om je vel in ruimtes te verdelen

Vul de ruimtes met de invulling die jij wilt!
De invulling en uitwerking is voor iedereen anders, maar de ruimtes verhouden zich tot elkaar en zijn niet los in de ruimte.