RUIMTE VERGROTEN


_Maartje

In veel leertheoriën is taal een belangrijk onderdeel om de theorie in praktijk te kunnen brengen. In eerste instantie vanwege mijn beroepscontext op de ISK ben ik me meer gaan interesseren voor wat je als docent behalve taal nog meer kunt inzetten om een boodschap over te brengen. Het interesseert me hoe je dit non-verbaal en haast op een soort onderbewuste laag kan overbrengen. Als je iets draagt wat subtiel iets communiceert bijvoorbeeld. Hoe kan je als docent je lichaam, kleding, gebaren, stem etc inzetten als pedagogische ruimte?

ISK
Mensen van 12 tot 18 jaar die nieuw zijn in Nederland en nog geen of nauwelijks Nederlands spreken volgen eerst zo'n twee jaar onderwijs in een internationale schakelklas (ISK). Wanneer hun taalvaardigheid voldoende is om regulier onderwijs te volgen stromen ze door.