THEORIE IN PRAKTIJKDe vertaalslag van theorie naar praktijk is niet zo makkelijk gemaakt. Wanneer het dan gebeurt is het ook vaak niet zo opvallend. Soms ontdek je tijdens het lezen dat wat je doet aansluit bij een bepaalde theorie. In mijn praktijk probeer ik het gedachtegoed van wereldgericht onderwijs en transformatief kunstonderwijs in de praktijk te brengen. Bij deze onderwijsvisies moet ik wel echt een vertaalslag maken. Wanneer de groep elkaar nog niet goed kent en niet gezamelijk dezelfde taal spreekt is er eerst werk aan de winkel om onderling vertrouwen, respect en veiligheid te creeeren. Het transformatief leren bevat veel aspecten waarbij taal essentieel is, zoals reflecteren, ervaring delen, van gedachten wisselen. Het is best een grote opgave, maar ik zou graag de vertaling maken naar het meer zichtbaar/voelbaar maken van deze onderwijsvisies. In de opdrachtstelling probeer ik ruimte te maken voor ervaringen, maar deze niet verplicht te stellen. Meermaals heb ik in mijn lessen ervaren dat de groep nog niet positief gehecht lijkt na een paar maanden. Mede hierdoor zijn samenwerkingsopdrachten soms al te onveilig. In toekomstige opdrachten wil ik daarom veel tijd steken in de positieve groepsvorming.