Tussen de regels door.


_Carolien

 
No 04De regels opstellen.

Er zijn veel absenties in deze klas, dus ik wil de klas strakkere kaders bieden waar ze zich naar kunnen gedragen.
Ik heb de klas democratisch de regels laten bepalen. Iedereen mocht regels inbrengen en samen bepalen welke regels er belangrijk zijn.
De regels gaan vooral over ‘Hoe kunnen we een student straffen bij te laat komen’. Dit is niet wat ik voor ogen heb…

In ‘Switchen en Klimmen’ lees ik dat de docent bovenaan de ladder moet staan en de leiding moet nemen door de regels zelf te bepalen Zo ontstaat er een gekaderde veilige vrijheid. Hierbij gaat het niet over de macht van een docent, maar door regels schep je een hoge positieve verwachting van de student en je legt de verantwoording bij de student om zich daaraan te houden. 

Naar aanleiding hiervan heb ik de regels bepaald. Kort en krachtig.

Lesgeven gaat tussen de regels door, maar de regels bepalen wel de kaders.